Tất cả
nakroth siêu việt 2 , raz muay thái...
Tướng: 41
Trang Phục: 54
Đá quý:
Rank: Bạch kim
900,000đ
8 bảng ngọc 90, rank kc 1, dư 1 đá...
Tướng: 61
Trang Phục: 55
Đá quý:
Rank: Kim cương
1,550,000đ
4 bang ngọc chuẩn 90.richter bá tướ...
Tướng: 51
Trang Phục: 50
Đá quý:
Rank: Kim cương
1,050,000đ
2 đá quý , yron long thần soái,haya...
Tướng: 53
Trang Phục: 54
Đá quý:
Rank: Kim cương
1,250,000đ
HAYATE
Tướng: 51
Trang Phục: 29
Đá quý:
Rank: Bạch kim
980,000đ
MURAD MTP ,TRIỆU VÂN CHIẾN TƯỚNG...
Tướng: 47
Trang Phục: 59
Đá quý:
Rank: Vàng
1,150,000đ
YORN LONG THẦN SOÁI , TRIỆU VÂN CH...
Tướng: 39
Trang Phục: 38
Đá quý:
Rank: Bạch kim
720,000đ
rank kc , aduin tà linh hiệp sỹ
Tướng: 41
Trang Phục: 32
Đá quý: Không
Rank: Kim cương
335,000đ
3 bảng ngọc , tulen phó kỉ luật ,te...
Tướng: 25
Trang Phục: 20
Đá quý: Không
Rank: Bạch kim
180,000đ
ngọc chuẩn 90 ,
Tướng: 35
Trang Phục: 19
Đá quý: Không
Rank: Bạch kim
250,000đ
2 bảng ngọc chuẩn 90, tel annas thá...
Tướng: 35
Trang Phục: 21
Đá quý: Không
Rank: Bạch kim
290,000đ
Tướng: 40
Trang Phục: 23
Đá quý: Không
Rank: Bạch kim
280,000đ
MURAD SIÊU VIỆT ,ROXIE HẦU GÁI ,
Tướng: 30
Trang Phục: 25
Đá quý: Không
Rank: Bạch kim
245,000đ
TEL ANNAS THÁNH NỮ ,TORO PHONG CẮM...
Tướng: 30
Trang Phục: 20
Đá quý: Không
Rank: Vàng
240,000đ
SUPERMEN CHÚA TỂ CÔNG LÍ ,HAYATE ,...
Tướng: 30
Trang Phục: 24
Đá quý: Không
Rank: Bạch kim
260,000đ
NAKROTH KHIÊU CHIẾN,RYOMA THỢ SĂN ,...
Tướng: 33
Trang Phục: 26
Đá quý: Không
Rank: Kim cương
350,000đ
Tướng: 32
Trang Phục: 28
Đá quý:
Rank: Bạch kim
345,000đ
HAYATE , JOKER TRÒ ĐÙA TỬ VONG , SE...
Tướng: 32
Trang Phục: 35
Đá quý:
Rank: Bạch kim
330,000đ
DƯ ĐÁ QUÝ , 4 THẺ ĐỔI TÊN ,4 BANG N...
Tướng: 33
Trang Phục: 32
Đá quý:
Rank: Kim cương
460,000đ
HAYATE, ELSU MAFIA ,TEL GIÁM THỊ TH...
Tướng: 38
Trang Phục: 30
Đá quý: Không
Rank: Bạch kim
335,000đ